Chat n° 234 - Tarih : 30 mayıs 2004

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] kaptan kanala bağlandı, msccp10SCE nickini almakta zorlandı, hyperboreal nickini aldı

<> slm slm kaptanımız hoş geldiniz

 

selam selam. hyperboreal (Thule'li) benim.

 

[] kaptan msccp10SCE_ nickini aldı

<> slm slm kaptanımız hoş geldiniz

<> slm slm kaptan

 

Hoşbuluşturana hamd. ss candaşlar, canandaşlar.

 

<> cs candaşımız bilgilerimizi ingilizce site haline getirmek istiyor, kendisi Amerikada: "Çeviri yapmak için erken mi? Amatörce bir çeviriye başlamamızda mahsur var mı? bu konuda görüşünüz nedir diye sorabilir miyiz, yoksa enerjimizi başka yerde mi kullanalım?"

 

Ön bir açıklama: Elbette ingilizce site bir ADALET getirecektir. Kur'an Arapça indi, ama Arapça bilmeyen ne anlayacak? (Sanki Araplar anlıyor da....) Dolayısıyla Hanifliğimizin çıkışı Türkçe oldu ama açılmak zorundayız. İngilizce fikri muhteşem. :))) Allah'ın hidayetine aracı olabiliriz...

Şu anda islam tarihinin "Medine'ye hicret" aşamasını gerçekleştirdik. Yani 9 Temmuz'dan itibaren yeniden Mekke'ye döneceğiz Allah inşaa... Plan bu...

 

<> amin

 

Bu bilgiler cinler ve insanlık tarihinde, ilk kez ve tek olarak, Aiberg/Hanifislam mirc ve Yahoo'dan yayınlanmıştır. Bu bilgiler 300 yıl sonrasına kadar bile DEĞİŞMEYECEK kesin bilgi ve bilimdir.

Bu bilgilere bedavacılar, korsanlar, AMG gibi sahte hanifler (Adamın halen tabusuyum, idoluyum) atlayacaklardır. Bu bilgileri bir tür LİSANS ile vermeliyiz. Ve Eğer ingilizceye çevrilirse Ali İmran 113-114 ayetlerdeki Haniflerin üretimi başlayacaktır. İşte bu konsept üzerine İngilizce (varsa Almanca, Flamanca, Fransızca vb.) siteler açmayı 9 Temmuz kararları uyarınca destekliyor(gelecek ile birlikte)um.

 

<> 3-Ali İmran/114: Allaha ve ahiret gününe inanırlar iyiyi-güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerde yarışırcasına koşarlar. işte bunlar barışa yönelik hizmet üretenlerdir

<> oh bee! artık Dünyaya açılacağız inşaAllah; Her ırk ve dilden HANİF ler le dolar bu ev inşaAllah

 

Evet millet kavramı budur, her ırktan ve dilden, ama aynı MİH'den.

Ümmet kavramı ise MİH ve ULUSÇULUK kavramlarına tam zıttır. Amacı Arap ulusçuluğudur. MİH de Arap ulusçuluğu Tevbe-97 ve Hucurat-14 gibi ayetlerde İbrahim milletin'den ihraçla atılmıştır, diskalifiye edilmiştir.

 

<> Bakara 10-11'dekiler gönülleri kapalı bir şekilde devam etsinler. HANİFLİK yeter BİZlere

<> 2-Bakara/10: Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah hastalıklarını artırmıştır ve yalancılık ettikleri için bunlara pek acı bir azap vardır.

<> 2-Bakara/11: Onlara: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!" denildiği zaman: "Biz ancak düzelticileriz" derler.

 

KAVM (kavim) kavramında uluşçuluk (milliyetçilik) vardır. Bu klasik millet kavramına uygundur. Herkes kendi milleyetini elbette sahiplenir.

Fakat MİH ise kavimlerin oluşturduğu ortak paydanın adıdır. MİH'de KAVMİYETÇİLİK (Arapçılık başta ve diğer şovenizmler)  y o k t u r  . Komünizan ve kozmopolitan rejimler gibi Enternasyonalizm de yoktur.

Ümmetçiliğe gelince bunun amacı saptırılmıştır. ÜMM kelimesi adı üzerinde (Aslı Amm) amme/kamu yönetimidir. Umumi (genel) ve benzeri Ümmet kelimeleri anlam kaymasına uğramış ve Şeriatçılığın istismar ettiği bir nosyon oldurulmuştur. Bu da kesinkes MİH anlayışına aykırı ve Allah'a düşman tutumdur.

Efendimizin ÜMMETİNDENİZ ama, Efendimize de "MİH"den olması EMREDİLMEMİŞ MİDİR? Emrolunmadı mı?

 

<> evet

 

O halde bizler Efendimizin (belki de kavrayamadığı) HANİF kapsamı içindeyiz.

 

<> 30: Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.

 

Yani ÜMMEt kavramını aşmış durumdayız. Ümmetçilik Süfyanizmin elinde "Şeriat ve Arabizm kavmiyetçiliği" olarak tornistan edilmiştir.

Millet(iH) kavramında ise (Ki bunu bizzat Allah'ımız bize kavratıyor) Ümme(tü, Ümmeh) şudur: Protest islam zaten KAMUnun >>>>>> SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR, protesttir. Barış ile bir tür isyan halindedir. GreenPeace gibi....

Kendimizi zincire vursak da biz kimseyi ZİNCİRE vurmayız. Bu da KhaniffPeace, yani selam selam. MIB bizi öldürse de biz MIB olmayız.

(Geleceğe nottur)

Katil ve Maktul başka başka şeylerdir. Katil ancak bizleri REEL ANLAMDA    ş   e   h   i   d    eder. ÖLDÜREMEZ! Yani bir mezar çukuruna atıp geçemezler bizi...

(Geleceğe notun sonu)

Sımsıkı sarılmamız gereken şudur:

1. Allah'ın TEK olarak beğendiği HANİF islam'dır.

2. Efendimizin ÜMMETİNDEN olmak (Ali İmran 110) ise bunun altında bir platformdur. (Ali İmran)

 

<> 3-Ali İmran/110: Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz: İyilik ve güzelliği belirlenmiş olana özendirirsiniz, kötülük ve çirkinliği belirlenmiş olandan sakındırırsınız, Allaha iman edersiniz. Ehlikitap da iman etseydi kendileri için elbette hayırlı olurdu. İçlerinde müminler vardır ama onların çoğu sapıkların ta kendileridir.

 

3. Haniflik mezhebi, alt mezhebi olmayan gelmiş geçmiş tek dindir. Her din gibi İSLAM'dır. Ama şu bildiğimiz son din olan İSLAM'ı da yoz kabul etmekte ve dışarlamaktadır.

İslam şudur: 5 milyar yıldan beri gelen dinlerin tamamıdır. Sonuncusu da islamdır. Sonuncusu da yozlaşıp papazlığa devredildiğinden Ehli kitap kafir dinidir.

Bundan kurtulmanın tek yolu ayetler dolusu bildirilen Allah'ın indindeki tek ve geçerli din olan İSLAM'dır. Buna artık HANİF'lik diyoruz. Mensuplarına da MİH [Milleti İbrahime Hanifa] diyoruz.

Yezidi ve Rafizi (Orthodox ve catholic) papazlığı ve patrikliği reddetmeden kimse (Efendimiz bile) HANİF olamaz.

Ümmeti ve Ammeyi bu müslüman papa ve patrikler yönetmekteyken Hanifliği (protestant islamı) ŞURA/JURY yönetmektedir.

İslami katoliklik ve ortodoksluğu ise ŞUARA denen şeyhi şeytan papazlar yönetmektedir.

ŞURA yeryüzü tarihinde iki kere kurulmuştur:

1. İbrahim'in JÜRİSİ;

2. BURADAKİ JÜRİ (Ali İmran 104).

Efendimiz döneminde bile ŞURA değil, "HALİFELİK" sistemi vardır. Yani Ömer ra halifedir ama canının istediği kişiyi kılıcıyla kesebilmekte, o an başını almaktadır...

 

<> 3-Ali İmran/104: Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

 

BARIŞ BARIŞ diyen Haniflikte ise JURY sistemi tastamam tıpatıp bir İLERİ demokrasi ve reel cumhuriyet biçimidir ve üstelik LAİKTİR. (Adına WEMB diyoruz)

O kadar özgürlükçü ve laiktir ki yeryüzünde hiç denenmemiş statüleri vardır:

Katiller devlet mi istiyorlar? Öldürme hürriyeti istiyoruz mu diyorlar... "Al sana WEMB dışı devletçik. Buyrun birbirinizi öldürün". Bizim sizleri tıkacak ve bedava besleyecek bir Hapishanemiz yok. İlla ki CEZANI çekmek istiyorsan, o halde buyur free-zone'dan Pri-son'a (Jailland). Git Planetleri keşfet bir işe yara bari...

"Efendim ben uçkuruma -çapraz veya değil- düşkünüm ve uyuşturucu istiyorum". Buyrun size devlet... Gidin ne yaparsanız yapın. Uyuşturucu ekin biçin hasat edin işleyin ve zıkkımlanın; istediğiniz sapıklık alemini de yapın! Size WEMB karışmayacak, dünya karışmayacak... Ama siz de WEMB içine artık gelemeyeceksiniz. AİDS ve gelecekteki türleri olan bu pisliği (ki Allah yağdırır) MAJESTİK düzene bulaştıramayacaksınız.

Bundan ala hürriyet olur mu? WEMB budur işte... HANİF yaşayacaksın.

"Ben Hanif manif olmak istemiyorum." Buyrun Freeland'a (Freiland Alm)

"Ben kadın dominantım." Buyrun size Frauland... Ama WEMB'e ancak yarı üye olabilirsiniz... (İlkinden daha iyi).

"Ben tembelim hep tatil istiyorum." İyi buyrun İntournational (Blue)Campark-camPicknick devletlere. Artık toplayıcılık mı yaparsınız, kendi ekmeğinizi kendiniz mi üretirsiniz buğday ekip... Kümes hayvanı mı beslersiniz? İsterseniz mağara yaşamını fantazi ediniz.

WEMB kısıtlamaz, ammaaaaaaa izole eder. Kanserli tümörü veya kangren olmuş bacağı siz kesmez misiniz? WEMB'e bulaşmayın da, ne halt ederseniz edin, buyrun dilediğiniz kadar hürriyet.

"Ben çalmak istiyorum: Kleptomanım" Buyrun size "Bir illegal devlet... Buyrun çalıp birbirinizden..." Ammaaaa WEMB'den polis, gardiyan falan istemeyin... Size sonsuz özgürlük...

Ve bir gün gelecek ki özgürlük bağımlıları: "Ben özgür olmak istemiyorum" diye bağıracaklar ve siz hayret edeceksiniz.

-Geleceğe mesaj sonu-.

Bir çay alıp geliyorum... Hüüpss. Hmm.

 

<> yani hanifland tam bir özgürlük ülkesi olacaksa bu ülkenin güvenliği nasıl sağlanacak

 

Hanifland diye bir şey yok. Mighty sonra Messiah'ın desteklediği WEMB düzeni var.

 

<> 56-Vakıa/10: (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

<> 56-Vakıa/11: İşte bunlar, (Allah'a) en yakın olanlardır,

<> 56-Vakıa/12: Naim cennetlerinde.

<> 56-Vakıa/13: (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

<> 56-Vakıa/14: Birazı da sonrakilerdendir.

<> 56-Vakıa/15: Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler

 

WEMB düzenine (AB'ye girer gibi) siz başvurursunuz. Candaş bu anlaşıldı mı?

 

<> kısmen anlaşıldı dr.

 

Tamam o halde ayrıntılı sorunuz ltf. Somut bir örnek veriniz -mesela-. OK.

 

<> "Al sana WEMB dışı devletçik. buyrun birbirinizi öldürün" demiştiniz

 

WEMB dışı devletçik.

WEMB dışı devletçik.

WEMB dışı devletçik.

(WembLockage -içinde Cage kelimesi de barındırıyor-. WEMB kilidi ve Kafesi uygulanan REZERV ve illegal devletçikler.)

 

<> ama hanif olmuş gibi görünen fakat gerçekte hanif olmayan birisi, haniflerin ülkesine girerek onların canına kastetmek isterse o zaman güvenlik nasıl sağlanacak?

 

O risk hep var. O yüzden de daima asayiş kuvvetleri, adliye ve Hapishaneler ve gardiyanlar vardır. Bunu şöyle somutlaştıralım -kötü bir örnek-: FB, GS ve BJK'lılar ayrı birer devlet istiyor gibi. Ama elbette ve daima sinsi bir Hooligan çıkacaktır. O zaman da klasik önlemler uygulanır.

Ve unutulmaması gereken şu: 3 asır sonraki teknoloji İNANILMAZ'dır. Bu ayrıntılara girmeyeceğim ama, bu ileri teknolojik nimetlerin getireceği önlemler KLASİK diye adlandırılamaz. Eğer -mesela zamanda geriye gidiliyorsa-, suikastler gibi şeyler de timeTraffiCops tarafından önleniyor.

Bir de spiritual Hypnotic Criminal şubeler var ki. Onlar WEMB mahkeme kararıyla hipnoz eder. Mesela katil sorgulanmaz, ipnoz altında suç teşkil eden silahı nereye sakladığı veya cesedi veya veya... bilinçaltı sorgulamada itiraf eder. O kanıtlar mahkemeye sunulur. Bu durumda hiçbir Lawyer/Advocat müekkilini kurtaramaz.

Yani olaya böyle somut örneklerle bakınız.

WEMB'e 300 yıl sonra üye olmayan ülkeler var:

İsrail

Armenia

Hellas

Ethiyopia

OUTBLOCK kendini tecrit/izole etmiştir. Keyf onundur. Nasıl isterse öyle yaşar. Bu saydığım ülkeler FANATİK (dindar) ülkelerdir. Hepsinin ALFABESİ değişiktir. O da onların özgürlüğü... Kim ne karışır? Hepsi ŞERİA devleti... şeriat yani...

 

<> hellas?

<> yunanistan

 

Evet Makarios gibi piskoposların kilise devletleri. Pierre Lermit gibi, EŞŞEK üzerinde gezen papazların, cennet tapusu satan papazların peşinden gidenlerin devleti... Ne yaparsın özgür irade...

Satanistler var: bunlar da şeytana tapıyorlar. Sayıları az değil (gelecekte). Buyrun tapın, ama WEMB kurallarında değil. WEMB içinde değil. İsterseniz Ay'da koloni, Güyana'da plato devlet verelim. Şeytana tapın, birbirinizi kurban edin. Ama WEMB içinde değil!

WEMB için bir tek hürriyet yoktur: "Ben Wemb içinde birini öldürmek, soymak, şeytana kurban etmek, şeyetmek istiyorum..." derse sadece buna hürriyet yok! Bu maddenin değişmesi bile teklif edilemez...

Söz halen candaşın. Mutmain olana kadar sorgulamaya devam için hazırım.

 

<> çok teşekkür ederim ;))) gayet yeterli oldu.

 

:) İşte en inanılmaz şu ki: Bunu şu anda BİZ belirliyoruz. 3M+2 ise uyguluyorlar. OVERWRİTE eden  B İ Z L E R İ Z  . Yani mucidi biziz. Onlar alıp uyguluyorlar. Adı Mehdizm olsun, Messiahizm olsun, O kişileri YÖNLENDİREN biziz!

İnanılır gibi değil görünecek size. Ama bir sır vereceğim. Bakın tevafuka, bana ARAPÇA İbrahim ve HANİF kelimesi içinde geçen bir ayet yazınız. (çay almaktayım geliyorum.)

 

<> 3-Ali İmran/95: De ki : "Allah doğru söylemiştir. O halde Hakka tapan bir hanif olarak İbrahim'in dinine uyun; o hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı. = Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahime hanifa ve ma kane minel müşrikin

<> 2-Bakara/135: Bir de Yehud veya Nasara olun ki hidayet bulasınız dediler, de ki: hayır, hakperest hanif olarak İbrahim milleti ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı = Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu kul bel millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minelmüşrikın

 

Hüüps.

 

<> 4-Nisa/125: İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.

<> 4-Nisa/125: Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islam ile Allaha tutmuş ve hanif olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi

<> Enam/161: De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanif olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o = Kul inneni hedani rabbi ila siratim müstekiym* dinen kiyemem millete ibrahime hanifa* ve ma kane minel müşrikin

 

Tamam candaş. Alt alta yazıyorum.

İbrahim diledi Allah kabul etti >>> beş şartı >>>> Allah Hanifliğin her aşamasındaki >>> İbrahim sonrası (millet olan) Haniflerin

"Güçlü, pürüzsüz"

"Güçlü, pürüzsüz"

"Güçlü, pürüzsüz"

önerilerini İbrahim formatlamış gibi kabul eder. Bunu Misak da kabul eder ve tartışmaz (3M+).

Buna şaşırmayınız: BİZ YAZDIK, ALLAH KABUL ETTİ. Daha açıkça: BEN YAZDIM, MİSAK oldu. (Bana verilen 7. yetki)

3M bunu uygulayacak ve tartışmayacak. İbrahim'in beş şartını Allah tartıştı MI????

Öyle namaz olur mu? Bu ne biçim oruç mu dedi? Hacc diye bu cehennemi (Mekke'den) başkasını bulamadın mı?

Ve böylece 7. yetki (Yeraltındaki yedinci yetki) de ağzımdan kaçıverdi.

Anlatabildim mi?

İbrahim istedi din öyle biçimlendi. Şimdi de İkinci ibrahim milleti istiyor Allah biçimlendiriyor. Bilmem anlatabildim mi?

 

<> evet

 

WEMB dedim, WEMB oldu (Ben dedim öyle oldu DEĞİL)

Sapıklar satanistler, hepsine (orantılı olarak) verin devletini kursunlar. Oralar aslında KENDİ HAPİSHANELERİ. Evet, kendi kendilerine hapishane yaratıyorlar.

Mesela satanist devlette mutlaka şeytana kurban verilir. İyi ama bu kurban KENDİ İÇLERİNDE, bakalım piyango kime vuracak. ;)))))) İyi tapmalar!

 

<> Şeytan yolunda niyaziler!

 

:) Bir de ciddiyetle yapıyorlar ki sorma, sanırsın Allah'a tapıyorlar...

 

[A] candaş'ın bir sıkıntısı var: Bilgisayarı hazır fakat ????????  [A]'im, sen anlatır mısın?

 

<A> evet; hocam biz konuştuk bekliyoruz.!

 

ÜF demeden anlatmalısın. Kime üf denmez? (Arapçası üffün)

 

<> anneye babaya

[] s adındaki kullanıcı kaptanın eşidir

<s> [A] sana bir türlü ulaşamıyorum. Tel. annen çıkıyor.

<A> ok anladım.

 

Bizim utanmamız gerekmiyor [A]. Yani senin derdine çare bulmalıyız. Belki Şura'dan bir fikir çıkar.

 

<s> mesajımı sana iletti mi?

 

[S] sana iki gündür ulaşamıyor. "ÜF diyemeyeceğin bir kişi bunu reddediyor." Burası senin anne-baban ocağı bizler anne baba ocağınız kardeşleriniziz. Burada dertleş bizimle, bundan sakın utanma.

 

<A> aa selin bana iletilmedi; anladım

<s> Asla bilg. istemediğini bana söyledi, getirmeyin diyor. Bilg. evde seni bekliyor

<A> ::::((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

 

Bilgisayarını yeni aldık ve istenmiyor.

 

<> [A] sana ulaşabilecek başka bir adres versen ve de tel nosu, selin candaşımıza iletsen olabilir mi?

<A> selincim yarın bizzat bunu halledecem ok; ben tel açarım

<s> ok.

<A> candaşlarım dersi kestik ben konuşuluyom ltf beni affedin ltf...

 

ŞEYTAN başına musallat oldu. Ama bu bir sınav. İlk müslümanlara da anneleri sütlerini haram ettiler. (Allah adına değil elbette putlar adına.)

 

<> annenizi de kırmadan bu işi çözelim derim

 

Evet, ŞEYTAN üff denmeyecek kişiyi eline geçirdi. A çok büyük badireler atlatarak buraya geldi.

 

<A> öyle ama ahhhhhhhhhhhhh. çok özür çok özür

 

Çekinme [A], seni adresleyen DEDEM idi. Fethullah'tan da kurtaran oydu! Durup dururken bilgisayarı ben cömertliğimden önermedim. PARANORMAL olarak bu vukubuldu.

Dedem üç problem sıraladı: PC, Ebeveyn ve İŞ, ben önce birinciyi sana önerdim. İkinci ise geldi peşinden. Üçüncüye de (pek sevmediğim torpil işi dahil) her imkanı kullanacağım. Bizimde dertleş. HANİF DİMDİK kişidir.

 

<A> hocam beni şok ettin.

 

Burada senin derdin KUŞKUSUZ, VALLAHİ, BİLLAHİ, bizim derdimizdir. Biz senin aileniz. Dedem herşeyi anlattı.

 

<A> tamam hansım selam ona selam bunları okuyanlara da selam selam. selinin bana tel olayları söylenmedi.

 

BANA SÖYLEMEDİ, bana [S]  senin bildiğin hiçbirşeyi söylemedi. Buraya konsantre ol! [S]  yasaklıdır söyleyemez. Aksi halde Lut ve Nuh'un eşi durumuna girer. Bana söyleyen DEDEMİZ idi.

 

<A> hocam şimdi burda anlatamam sıkıntıların hepsini.

 

Ben ÇÖZÜM işini soruyorum. PC'yi bir yere koymamız gerek, ama senin evin DEĞİL

 

<A> evet bunun için tek bi yol var hansım benim ayrı yaşamam; hocam çalışıp para kazanmam gerekiyor

 

(Belki İzmir'de bir özel yere koruz -mesela-) bunları tartışalım. Bunlar ANLATILDI. (Eşim anlatmadı. Çünkü Aişe ve Hafsa anamızın durumuna düşer İDİ.)

 

<A> benim iyi yaşamam bi kenara, yetime sahiplenmem isteği var ben bi de bunun derdindeyim

 

O da sayıldı. Şimdi bizden istediklerini söylemelisin, çünkü Şura senin ailendir. (Eskiden şuara ailesiydi [A] candaşımızın) Sipariş ise Dedemden (Levh'dendir).

 

<A> ( şu an için 20 dkkm ve 1 mlynm var )

 

[S]  sana hemen acil 250 milyon verecek, -şimdilik- para şu an hazırlandı.

 

<s> ok.

<A> hocam yapmayın pls pls

 

Hayır GURUR yok; ben bir tek sigara bulamadım, izmarit içtim. Bende gurur yapmak yoksa, sen de hiç olmamalı... ÇÖZÜM aşamasındayız. Üf diyemeceğin kişi SINANDI ve kaybetti...

 

<A> hocam gurur değil vallahi yaw, ok ok geçtim anladım

 

"Kiminizi kiminizle sınarız" ayeti gereği...

 

<> [A] ne tür iş istiyor acaba? mesleği yaşı v.s Buna göre iş bakınalım hepimiz efendim

 

Evet[A] dedemizin emaneti oldu. -birdenbire- [S] [A]'ye ŞİMDİ o ücreti ayır. Bilgisayar ile birlikte ver. Candaşlardan isteme, sen İNFAK yap.

 

<s> ok.

 

(Bunlar bir emir kipi değildir, -Kutsal emirler olunca böyle EMİR kipiyle yazıyorum. Ben eşime bugüne kadar VALLAHİ bir kere bile emretmedim-, EŞİDİMDİR o benim. Bizde S Ü R E K L İ  güleryüz, SÜREKLİ güzel söz, SÜREKLİ rica vardır. Kur'an üzerine yemin eder misin [S]? AYNEN BÖYLE değil mi?

 

<s> elbette. Vallahi de billahi de

 

Sakın eşime/eşitime EMRETTİĞİMİ sanmayınız candaşlar. BENİM dışımda bir EMİR geldiğinde emrolunmaktayım. Tıpkı "Kalk, üstünü temizle..." diyen ayetler gibi emrolunduğum emri TEYP gibi aynen iletirim. (Bunun içindir ki Cebrail ss KUL/DE kelimesini de birebir teypliyordu.) Ben eşime 10 yıldır BİR KEZ EMRETMEDİM. Bu konuda The Lightest erkek benimdir, emin olunuz. Selami yanımda taşfırın kalır.

 

<> :)

<> Hanifler light olur diye kuralı koymuştuk zaten.

<> extralight desek

 

Kesin öyleyim, extra ötesi. :)

 

<> XXXL

<> hiperlight

<> benim eşim gibi... ne güzel..

 

Evet eşlerin RUHBİRLİK olması çok önemli. Biriniz burada bu satırları okurken eşiniz sizi "Kim bu yaw, zamanını çalıyor" diye men etmiyorsa veya anneler babalar ise Üf denmeyecekler.

[R]'ya da çok çektirdiler. Öyle çektirdiler ki, en güçlü Edoferon ETKİ ettirilmedi ve bu bana EN EN EN EN başta söylendi. "Allah dilemedikçe sen (ilacın) BİR ŞEY YAPAMAZSIN". Bilen biliyor bunları...

 

<> Teğabun/14: Ey iman edenler! Şu bir gerçek ki, eşlerinizin ve evlatlarınızın içinden size bir düşman vardır; onlara karşı dikkatli olun! EĞER AFFEDER, ellerini tutar, hatalarını görmezden gelirseniz, kuşkusuz, Allah da affedici, merhamet edici olur

<> peki bayanlar da taş fırın olmayacak değil mi :)

 

Bay+bayan bölü 2 = iki insan EŞİT ([S] EŞİTİMDİR). Bay ve Bayan toplamına NİKAH denir. Nikah bölü iki demek ise bay ve bayan yok, İKİ İNSAN var. İnsanın cinsiyeti yoktur. (Alt birimde cinsiyeti vardır) Önce insanız, sonra kadın ve erkeğiz. FITRATIMIZ bu.

Suskunluk var niye?

 

<> dinliyoruz kaptanım

<> sizi izlemekteyiz kaptanım

 

Son bir saate giriyoruz, soru mu alalım?

 

<> anlattıklarınız ne güzel... haniff din ne güzel..

 

ALLAH'IN SİZ KULLARI GÜZEL çünkü... Güzel kul'a güzel din.

 

<> MİH olmak ne güzel...

 

Evet bu çok güzel. Allah sizin formatınızı kabul ediyor. Bu inanılmaz bir ayrıcalık.

"Allah'ım bir hanif olarak yanüstü, sırtüstü, yüzüstü sana salat istiyorum". Bu formatı Allah sadece ve sadece, sadece ve sadece, yalnızca ve biricik HANİF KULLARI için kabul edip, AYET olarak misak ile tescil etmiştir.

 

<> Profesor, sırada soru yoksa, biz birşey sormak istiyoruz. Anne baba kızlarının seçtiği erkeğin ailesinin hrıstiyan olduğundan, kızlarını evlendirmek istemiyorlarsa ne yapmalı? (erkek müslüman)

 

Ayet buyuruyor: Hristiyan kadın dinini korur. Erkek ona en güzel örnek olmaya çalışır. Evlilik başında "Çocuklarımız 18 yaşına kadar MÜSLÜMAN" kaydı düşürülecek. (Ondan sonra herkes özgür) Durum bu. Ve asla evlenecek erkek BASKI yapmayacak, dini değiştirmeye zorlamayacak.

(6 evliliğim içinde ilkinde ben hristiyandım. Sonuncusunda eşim atadan müslüman) Dolayısıyla eşime bir baskı uygulamadım. Sonrakinde ise ateşli ve taze müslüman olduğumdan eşime hayatımın en büyük hatası olarak BASKI yaptım. Bu zıtlaşmaya-inatlaşmaya yol açtı. Müslümanlığa tavır aldı.

Ama o kısa dönemde ben HEMEN hanifliği keşfedince eşime ÇOOOOOOOOK büyük ve ibretlik örnek oldum. Benim rol yapmadığıma gerçekten değiştiğime kanaat getirince benden daha hızlı müslüman oldu. Bunları "Tecrübe konuşuyor" olarak lütfen post it yapınız.) Candaş anlaştık mı?

 

<> Tşkrler profesör, peki bu şuurda olmayan anne babaya kızın tavrı, üff demeden nasıl olmalı?

 

O anne baba [A]'mızın da derdiydi. :((( İMTİHAN oluyoruz sürekli. Şeytan Annemiz babamız da olabilir. Bedir, Uhud, Hendek aslında anne baba şeytanların savaşıydı. :(((

Böyle ters kelimeleri kullandığım için ÇOOOK  ü z g ü n ü m  .

HİCRET

HİCRET

Uygur manas destanındaki gibi GÖÇ GÖÇ.

Bana emrolunan hicret >>> MOBİLE.

Hicret Allah emridir. Tüm çareler bitince HİCRET edilir. Her muhacir bir yeni oluşumun banisi ve pioneer'idir, kurucusudur.

Hiç bir resul ve nebi olmasın ki "Ulan başımıza peygamber mi oldun?" diye aşağılanıp (mahalle arkadaşı, akrabası, anne-babası eşi vb.), "Yarabbi ben ne yapayım?" diye sorduğunda illa ki ilk emir HİCRETTİR.

 

<> 4-Nisa/100: Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde, varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur; geniş bir imkan da bulur. Ve her kim, evinden Allah'a ve resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir.

 

Evet, Explorer ve Pioneer'ların serüveni olan Ayeti anlattın. Pioneerlar genelde harcanmış öldürülmüş kimselerdir. (Mesela ABD tarihinde kızılderililer tarafından öldürülenler gibi.)

 

"kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir."

"kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir."

Bu ayet HER ALANI kapsar, tevili yorumu günler boyu sürer. Muhacir >>>>> PİONEER, yani bir tür piondur, "kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah Gafur'dur, Rahim'dir." Ama o devasa uygarlığın kurucusu banisidir.

PİON kelimesini aşağılamayınız. İki dev ordu karşılaşıyor, birilerinin mutlaka EN EN EN ÖN safta olması gerekir. Onlar PİONEER'dir, başka nasıl CİHAD ve ödülü olan ŞEHİDLİK oluşabilir ki? Herkes öncü değil, ARTÇI olsa, öyle zafer kazanılır mı?

Missisippi tennessee, benim nick'im, bunlara mensup olanlar PİON değil mi?

 

<> evet

 

Ben bizzat Pioneer (paynır) değil miyim? Benim klonlarım var, bacak çatıp keyfle yaşıyorlar. Onlar pioneer değil, aralarındaki TEK paynır benim. Benim ağabey ve ablalarım var. Aralarındaki tek müslüman benim.

Benim müslüman batılılarım da var. (6 milyon kadar) Aralarındaki HANİF sayısı 313 ile kısıtlı, bu 313 mürsel Pioneer değil mi?

Pion ve MAŞA kelimelerini karıştırmayınız. Pion(eer)un ÖZGÜR iradesi vardır (Mesela şehid olmaya karar verir), ama MAŞA, yani yalaka, yalabık, kullanılan şahsiyetsiz, Pion değildir; satılmıştır, az bir menfaat karşılığında anasını bile satar! Onun için maşa ve Muhacir kelimelerini ÇOK İYİ AYIRT EDİNİZ ltf, OK?

 

<> ok

 

Muhacir (hicret eden Hucurat=Hicretler vb.) Yani HCR kökü. Bu aynı zamanda TAŞ demek, yani PİON demek. Satrançtaki gibi PİYON taşı demek. Hacerül esved >>> siyah taş demek. Onun için muHaCiR kelimesi bir şereftir, bir Allah komplimanıdır. (İltifat anlamında)

 

<> Pioneer=önde gidenler=sabıkun iyi benzetme :)

 

Evet, aynen yazdığın gibi, Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır -amenna-, herşey tafsildir -ayrıntılıdır-.

 

<> 56-Vakıa/10: Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler. - 11: İşte onlardır yaklaştırılanlar.

 

Kur'an'da tüm ayrıntılar sadece MİSALLER ve müteşabih ayetler içine konmuştur. Müteşabih ayetleri arifler, Misalleri ise Alimler anlatır. (Arif entellektüel kimseler) Ayrıntıları çıkarmak sadece ve sadece Misal analizcilerinin işidir. (Ankebut 43) Müteşabih çözümleyicileri ayrıntıyı değil ama ANA FİKRİ yakalarlar.

 

<> 29-Ankebut/43: İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir

 

Yani Kur'an'ın tafsili (solüsyonu) sadece Bilginlere verilmiştir. Her Entellektüel (Arif) ise elbette     D    O    Ğ    A    L     Alim adayıdır. Allah sizlere bu akıybeti-hayriyeyi versin. Ve bizlere son nefesimizde "ALİMLİK" rütbesini ve de Şehidlik payesini/nişanesini bildirsin.

 

<> amin

 

Biz ölmeyeceğiz! (Dünyaya kazık mı çakacağız?)

Biz ölmeyeceğiz, ÇÜNKÜ, bugüne kadar bir şehidin öldüğü görülmemiştir. Sizin gömdüğünüz ceset "İlgili çağın Madde=Bedeni"dir. Ama o yaşamaya devam edecektir. Düğüm noktasında BEDENLENECEK (hologram bedenler de var, organlar da). Karın noktasında ise asırlar sonra SAVAŞACAK.

Biz dünyaya kazık çakmayan ölümsüzler olmayı dilemeliyiz. Allah bize böyle bir akıybet versin. (Akibet yani)

 

<> amin

<> Hac/78: Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir ŞEHİD, SİZ DE İNSANLAR ÜZERİNE ŞEHİDLER OLASINIZ. O halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevla'nız. Ne güzel Mevla'dır O, ne güzel yardımcıdır O

 

[Candaş] öyle bir ayet yazdın ki, secde etmezsem vallahi çatlarım, az izin verin.

 

<> 3-Ali İmran/7: Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.

<> Zümer/23: Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek-korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'in zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur.

<> 22-Hac/78: Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi 'müslümanlar' olarak isimlendirdi; peygamber sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.

<v> şehid mi, şahid mi?

<s> ikisi de aynı şey; Şehid=tüm insanlığın serüvenine kıyamete kadar şahittir.

<R> Peki ya Kıyametten sonra?

<s> Orasını da dabbet söylesin :)

<c> evrende şehit/ mahşerde şahit

<R> belki ALLAH ilerde bir alem daha yaratmak isteyecek Şehit'i ona da şahit kılar mı sizce?

<k> Kuránda gormedin mi diye soran ayetlere dikkat etmeliyiz!!!

<R> ŞAhit = önde gidenlerden değil midir

<s> Evet, hatırla diye de ifadeler var

<j> 3'e ayrılma söz konusu değil mi? şehid olan da itikadına göre ayrılanlardan olacaktır

<c> asla şahit tutmaz evrenlerin yaradılışına

<k> örneğin Fil Sahiplerini görmedin mi diye sorar Allah! İyi de biz o devirde yaşamadık ki nasıl görelim? Demek ki bir şekilde görülebiliniyor ki soruyor ALLAH!!!

<R> Ne cennet ne cehennem! Ne sol ne sağ! >>>> önde en önde gidenler

<R> Allah DOST seçtiklerine neden şahit tutmasın evrenin yaratılışını Cemhan?

<c> eşhedü enne???

 

Ancak yatıştım.

Platin fikirleriniz var. Zevkle okuyorum. Keşke tüm şahitliklerimizi hatırlasaydık. Kalu Bela'yı, Misak'ı, Misak elçilerinin şehadetini... Keşke hatırlasaydık. Şimdi tartışmasını bile yapmazdık.

Hepimiz gördük: ALLAH vardır ve biz onun kuluyuz. Taaaa Kalu bela'da... (Eşhedü en la ilahe illallah....)

İşte buna muttali olan GÖZLER şahidin gözleridir. Şehitler ÖLMEZ! O göz Rabbini görecek ve ÖLECEK ha?

 

<> 7-Araf/172: Hem Rabbin Ademoğullarının bellerinden zürriyetlerini alıp onları nefislerine karşı şahit tutarak: Rabbiniz değil miyim? diye şahit gösterdiği zaman Evet Rabbimizsin, şahidiz! dediler. Kıyamet günü Bizim bundan haberimiz yoktu! demeyesiniz,

<> Eşhedü=Şahitlik ederim değil mi?

<c> "eşhedü enne muhammeden..." demek şirk değil midir?

 

Evet, biz Resulullah'ı görmedik, DOĞRU. Ya da bizi Resulullah efendimiz YARATMADI. Yani frene basmalıyız. Bizden ALLAH misak aldı "Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye". İkinci bir kişinin esamesi bile okunamaz. Allah'tan başka bir ilah DAHA yoktur. Allah Eş Şehid'dir.

Efendimiz Kalu bela AHALİSİNDEN biridir, YARATAN kuvvet değildir. Üstelik MİSAK elçisi de değildir, 228 bin elçiden biridir. Elçiler yaratıcı güç (Halik, Hallak) değil mahluktur. Biz kabu bela'da Efendimizi görmedik, Kalu bela'da RUH(lar) tektir. Bir sınıf ruh ve artı Efendimizin ruhu diye ikinci bir sınıf ruh daha yoktur.

 

<> 41/6: De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!"

 

Biz Allah ile andlaştık ve anlaştık. BİZ >>>>>> RUH. (ruh+lar diye düşündüğünüzde Eşhedü enne muhammedden...." çıkar ortaya -Allah korusun bizi ŞİRKTEN-)

Ama biz ORADA RUH idik, BİR TEK. İkinci bir ruh >>> Efendimiz yoktu. Anlaştık mı?

 

<> ok

 

Efendimize canım feda, ama ben Allah'ın şahidiyim. İkinci aşamada MİSAK toplanıldı. Bütün ELÇİLER (228 bini birden) getirildi. Elçilerin Elçisi olarak Levh'in Gözleri ve bunun şahidi olarak da Yahya efendimiz tüm peygamberlerin peygamberi oldular.

O mecliste sadece peygamberler vardı. Ve ayrıca peygamberliği nekreli olan HIZIR ile Peygamberliği sonradan verilen İbrahim atamız vardı. Ama Misak elçisi HIZIR dede idi. Ölümüyle ve yeniden dirilişiyle devralacak kişi de YAHYA idi.

 

<> nekre?

 

 Nekire >>> Şüpheli gibi, muğlak gibi, ama ikisi de değil... analoji olarak nekire/nekre bunlara eşanlamlıdır.

 

<> tşk

 

Çay molasına kaçıyor geliyorum.

 

<> afiyet olsun =)

 

Sağolun. 15 saniye yetiyor çay için ([XXX] mutfak robotu.)

 

<> 3-Ali İmran/81: Allah, vaktiyle peygamberlerden: Andolsun ki, size kitap ve hikmetten her ne verdiysem, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız ve çaresiz ona yardım edeceksiniz. diye söz almış ve: Bunu kabul ettiniz mi? Bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı? demişti. Onlar: Kabul ettik. dediler. Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu.

<> 3-Ali İmran/81: Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü'minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

 

"Allah, vaktiyle peygamberlerden"

"Allah, vaktiyle peygamberlerden"

"Allah, vaktiyle peygamberlerden"

Kimlerden????

Kimlerden??

 

<> nebiyyin

 

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

Peygamberlerin peygamberi olan kişiden söz ediyoruz.

 

<> rasulden

 

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

"doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız."

 

<> hızır

<> bu RAsül oluyordu, tek kişi

 

Ama TEK de değil:  Y A H Y A  .

"çaresiz ona yardım edeceksiniz."

"çaresiz ona yardım edeceksiniz."

Ç A R E S İ Z  ??????????????????????????????

 

"Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu."

"Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu."

"Allah da: Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim! buyurdu."

ALLAH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HAYY

ALLAH >>>>>>>>> MUHYİ

MUHYİ=YAHYA

İsa'ya (Allah'tan sonra)  C A N   V E R E N

Kötü bir kelime seçmedim, şirk yapmıyorum

HAYY >>> DİRİ

MUHYİ >>>> CAN VEREN

MUHYİ ismini Allah MİSAK'da YAHYA peygambere YAHYA adıyla (bizzatihi Allah'ın muhyi ismidir) verdi. Ve Allah, ismini VERDİ -bir Misak kuluna-.

Ama YAHYA yine de 228 bin peygamberden herhangi birinden ÜSTÜN değildir.

Ne kadar karmaşık bir din değil mi? Size sıralama imkanı vermiyor, tam tersine DENKLİK (denklem) eşitlik getiriyor. Bu din karışır mı karmaşık mı? Yoksa tam tersine HİKMET DOLU MU?

 

<> hikmet dolu ve kolay

<> Vel kur'anil hakiym

 

Ve Anlaşılır. Ve KOLAY bir kitap. PÜF noktasını yakaladın mı, AP-AÇIK BİR KİTAP.

 

<> Hikmet dolu Rabbi zidni İlmi diyene...

<> RZİ. amin

<> el kitap-el hikmet

<> Aynı ahlak anlayışı wemb'de: hiçbir insan diğerinden üstün değildir.

<> 6: Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki, Rabbinden sana indirilen Kur'an, hakkın kendisidir. O, gücüne nihayet olmayan, her hamde layık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor.

 

Evet platinum yorumlar. Allah'ın ilim ismi bizim nurumuz olmuş

El Alim'den Alim'e....

El Muhyi'den >>> Yahya'ya.

Yahya=HAYAT VEREN, evet bu demek. (İnanmayan Yuhyi gibi ayetlere baksın. Yuhyi geçen ayetler YAHYA'yı anlatır; Muhyi geçenler değil.)

Allah'tan başka kim CAN VEREBİLİR ki? Bir çelişki gibi YAHYA da verir diyor Ayetler sanki... Ama bu çelişki olmasın diye HIZIR'a -sıradan birine, 228 bin peygamber içinde PEYGAMBER olmayan BİR İSTİSNA'ya-

Tlf'dayım, 1 dk.

 

<> bu gece sıradaki sorularımızı soramadık, konu ile ilintili sorular geldi diğer sorularımıza zaman kalmadı sanıyorum...

 

(Bir saatim daha var. Asıl sizi düşünüyorum, iş-güç...)

 

<> 3/55: O vakit ki, Allah şöyle buyurdu: Ey İsa, gerçekten seni teveffik edip, seni kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar, o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz Bana olacak ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim.

<> Yahya ss için söz konusu olan dirilik dehr zaman ile ilgili değil ise bir tür biyolojik yenilenme söz konusu olabilir mi.. Lockman ss 'i o yüzden sordum kaptanım... (bağlantı olabilir mi diye)

 

Evet, Lukman, Üzeyr, Zülkarneyn el evveli, Hızır; bunlar bir MECLİSİN (şura'nın) üyesi.

 

<> Hz. Yahya'ya verilen hayat veren sıfatı Hz. İsa da devam ediyor gibi, bu konuda ne söyleyebilirsiniz Dr? Bir nakil söz konusu mu?

 

Yahya ETKEN/ETMEN; İsa EDİLGEN. Yahya Ölümsüz, İsa (herşeye rağmen ÖLÜMLÜ). Yahya babası Zekeriyya(Zacharias)ya rağmen ölümsüz.

 

<> 3/55'de isa ss için 2. dönemine mi işaret var, yoksa önceden verilmiş olup hristiyanlık için bir vaad mi?

 

Meryem ve İsa'ya iki şey iletildi:

1. Cebrail ile Kutsal ruh;

2. Yahya ile Muhyi fonksiyonu.

 

<> 3-Ali İmran/39: Zekeriyya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler: Allah sana, kendisi tarafından gelen bir Kelime'yi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.

<> Kelime=İsa?

 

Evet, Allah'ın HAYY kelimesi Yuhyi olarak konmuştur. O kelimeyi (kitabı değil) VAHY olarak da açımsayan İsa'dır.

(Muhyi'den mesela MAHYA; fakat Yuhyi'den İHYA kelimesi türer. (Hayat bulmak anlamında)

 

<> sorular teker teker pls. Bu gece chat formatımız bozuldu gibi. kaptanı yormamalıyız candaşlar, tşk

 

Konu ile ilintilidir, NP. Bana yorulmak yasaklanmıştır. Bir de sırt ağrımasını yasaklasalardı. :(((( Bilgisayar ile çıkan bir hastalık. Çok oturmaktan oluşan sırt ağrısı (Belim değil sırtım ağrıyormuş şimdi farkettim.)

 

<> bu nedenle dinlenmelisiniz

 

İyi ama, oturduğumdan yarım saat sonradan itibaren sırtım ağrımaya başlıyor.

 

<> hocam size ergonomik, konforu yüksek -ihtiyaçtır- bir koltuk almalıyız.

 

Beni şımartmayın, kendimi önemsemeye başlarım yoksa... Ama bu sadece benim derdim değil ki, sizlerin ve bilgisayar başına mahkum herkesin derdi.

 

<> bizlerin de ağrıyor ama siz önemlisiniz size çok iyi bakmalıyız

 

Benim ağrım sizin ağrınızı döver diye bir eşitsizliğe inanmıyorum.

10 dk. içinde ne yazabilirim; 10 dk.ya soğan bir soru var mı sizlerde?

 

<> vestelin reklamını çok merak ediyorum

<> evet "yıl 2054" diyorlar

 

Vestel ile ben NATO dolayısıyla tamamen koptum. Yeni bir reklamı mı var?

 

<> veysel

 

Ha onu ben tezgahladım. ;)

 

<> Veysel diye başladı.

<> aramızda ya

<> belli idi

<> ben reklamı izlediğim anda dedim ki kaptan bu=))))

<> 2054 e ışınlanıyor.

 

Ama bu üç ay önce yazılmış bir text idi, şimdi piyasaya çıktı mı?

 

<> evet, izliyoruz reklamlarda

 

Bir ara yakalayayım.

 

<> :) ewt

<> tüm tv.ler veriyor

[] https://www.youtube.com/watch?v=qTlgxJhM7hs

[] https://www.youtube.com/watch?v=j5uzD4YIrds

[] https://www.youtube.com/watch?v=EtOzn9vISLc

[] https://www.youtube.com/watch?v=eSFicKK1oKw

 

Öyle bir şey sordular ben de böyle yapıp kısa kestim. Ses getireceğini bilmiyordum. Üstelik o City açıldığında yazdığım bir reklamdı, amma gecikmiş!

 

<> o kadar tanıdık geldi ki reklam :)

 

;) Sizden hiçbir şey kaçırılmıyor. İyi ama, ben hariç siz reklamı izlemişsiniz. (Daha TV almaya zamanım olmadı)

Yarın da Chat ister misiniz? Yoksa bir gün ara verelim mi?

 

<> evet

<> siz nasıl uygun görürseniz efendim

 

(Görüyorsunuz ÜF dedirten anne babalar var. Sizleri karşı karşıya getirmekten korkuyorum. Eşleriniz de var. Eskiden 500 üyeliyken eşleriniz bana bozuk atıyorlardı.)

Öyleyse bir değişiklik yapalım: Yönetim kurulu başkanına soruyorum bu kez: Yarın chat yapalım mı?

 

<> soru kime?

 

Aranızda YAHYA'yı gören var mı? Soru ona.

 

<> k var

<k> oylama yapılsın

 

Yurtdışını temsil ediyorsun aynı zamanda. Yani onların da sözcüsü gibisin ([Ku] gibi). Fikrinizi almak istedim.

 

<k> olsun o zaman

 

Fransa ne diyor?

 

<s> olsun diyor.

 

Almanya? Ayrılmış. Tamamdır. Yurdışı gurbetçilerin elbirliğiyle yarın chat var. (Ama beni mirc'e invite ediniz lütfen.) Bazen dışarıda unutup, benim nick'imi bana karşı koruyorsunuz. Aiberg kanalı bile açılmıyor sadece webnet açılıyor.

 

<> Önce soru kanalına gelin kpt. Soru kanalına girenler invite oluyor.

<> invite modu korunmak amaçlıdır saldırılardan; sizi gördüğümüzde inviteyi kaldırıyoruz ama hemen olmuyor sanıyorum

 

Evet hemen olmuyor, mazeretler yazıp duruyor mirc.

 

<> msccp10sce'yi operator yapalım, kanal invite olsa bile girebilir. profesor, operator olunca, "/msg chanserv invite #aiberg" komutuyla kanala invite beklemeden girebilirsiniz.

<> öyle olunca önce #soru kanalına gel hans

 

Tmm. Soru kanalı daha iyi. Ben gerçekten önder değilim, katılımcıyım, sadece sizin en gevezeniz olduğum için konuşuyorum. Bir de beni OP dertleriyle uğraştırmayınız ltf. ;))

 

<> est

<> siz geleceğin öğretmenisiniz (hemde en kutlu geleceğin) tüm bunlar bir eğitim (Allah ın en kutlu inşatı Kuran a hamd olsun)

 

Tlf. soruyordu biri geçenlerde, msccp10SCE'yi nasıl okutayacağız diye. Misisipi tenesi dedim de sevinçten uçmuştu. Bir türlü beceremiyormuş. ;) Garibim me-se-ce-ce-pe ON Se-ce-e diyormuş.

 

<> :))

 

Haklı aslında. Hani bir reklam var ya "Ne o çilek üzerindeki krema, traş sabununa benziyor" diye, adamımı hatırladınız mı?

 

<> Card

 

Evet Card, bu da onun gibi olmuş. Oysa bu simge bana Majestyk Mag.dan verildi. Benim aklımın bir ürünü değil.

Bazı sivri akıllılara göre de Amerika reklamı(imiş). :)) Amerika zaten bir marka, reklama ihtiyacı mı var? Missisippi ile Tennessee'nin reklamı olur mu?

 

<> ayrıca pentagon güneyli vatandaşlarını mercek altında tutar ;) yani bunu diyen cahillerin aksine

 

Evet Confederation ruhu... Yönetim Yankee'ler elinde.

 

<> missisipi ve tennesse nin bir ruhu var; yani size reklam yapıyor diyen cahilleri kastettim

 

Ben bunlara (Yankee dahil) kızılderili isimleri olarak bakıyorum. Bunlar zaten ingilizce değil. Benim nick'imde ingilizcenin bir reklamı yok.

 

<> Tallahasse ne kadar ingilizce ise bunlar da o kadar ingiilizce.

 

Evet Tallahasee, Tennessee, Yankee, bunların hiçbiri ingilizce değil. Mesela Geronimo da... Ağzımdan kaçmışken, bana hoş-bye, size RZİ. Aniden kaçayım da rahatlayın. Hoş-bye.

 

<> :)

<> hg RZİ slm slm

<> kaptan iyi geceler